VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie faktycznej liczby polskich żołnierzy rannych podczas misji w Afganistanie

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 17700

w sprawie faktycznej liczby polskich żołnierzy rannych podczas misji w Afganistanie

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Jarosława Matwiejuka w sprawie faktycznej liczby polskich żołnierzy rannych podczas misji w Afganistanie (znak: SPS-023-17700/10), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Prace dotyczące ujednolicenia zasad kwalifikowania rannych i poszkodowanych żołnierzy w misjach poza granicami kraju rozpoczęły się w sierpniu br. Zgodnie z rozkazem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 727/Oper./P3 z dnia 1 września br. ich planowane zakończenie nastąpi do dnia 15 września br.

   Według danych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do dnia 1 września br. w Afganistanie od początku trwania misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) zostało poszkodowanych w działaniach bojowych 459 polskich żołnierzy i pracowników cywilnych, w tym 231 rannych.

   Odnosząc się do pytania pana posła Jarosława Matwiejuka dotyczącego systemu wsparcia państwa dla rannych żołnierzy, uprzejmie informuję, że rannym i poszkodowanym żołnierzom przysługują następujące świadczenia:

   - bezpłatne leczenie w kraju i poza jego granicami,

   - bezpłatne zaopatrzenie ortopedyczne,

   - bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

   - przebywającym na leczeniu w amerykańskim szpitalu wojskowym w Landstuhl przyznawane są zapomogi - mogą być wypłacane kilkukrotnie (do kwoty 600 euro), dodatkowo w celu właściwych kontaktów roboczych z tym szpitalem, w polskim zespole łącznikowym w bazie w Ramstein został utworzony etat podoficera specjalisty do spraw medycznych, który odpowiada za pomoc rannym żołnierzom w sprawach administracyjnych oraz monitorowanie ich stanu zdrowia,

   - rannym i poszkodowanym żołnierzom przysługują bezpłatne turnusy profilaktyczne, z których mogą skorzystać wraz ze swoimi rodzinami.

   Nadmieniam, że za kompleksową opiekę medyczną w kraju odpowiada Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, natomiast za system wsparcia pełnomocnik dowódcy Wojsk Lądowych do spraw poszkodowanych w misjach.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

   Z wyrazami szacunku i poważania

   Podsekretarz stanu

   Zbigniew Włosowicz

   Warszawa, dnia 17 września 2010 r.