VI kadencja

opis sprawy

Zapytanie w sprawie niskich wynagrodzeń pracowników państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Zapytanie nr 10112

do ministra zdrowia

w sprawie niskich wynagrodzeń pracowników państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

   Szanowna Pani Minister! Państwowa Inspekcja Sanitarna jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Bierze udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne, jak w przypadku pojawienia się zagrożenia zdrowia lub życia, np.: bioterroryzm, powódź, a ostatnio dopalacze. Mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Euro 2012. Prowadzą nadzór nad realizacją szczepień ochronnych dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach ochrony zdrowia. Sprawują opiekę nad warunkami sanitarno-higienicznymi w przedszkolach, szkołach, koloniach i obozach. Czuwają nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach i basenach, nad obiektami użyteczności publicznej, m.in.: zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, dworce autokarowe, zakłady pogrzebowe i stacje paliw. Egzekwują realizację wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Sprawują nadzór nad warunkami pracy w celu zapobiegania chorobom zawodowym. Czuwają nad wprowadzeniem do obrotu niedozwolonych produktów chemicznych, nadzorują pracę z czynnikami rakotwórczymi, biologicznymi i prekursorami narkotyków. Pracownicy inspekcji sanitarnej to osoby o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych.

   Zatem proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

   1. Dlaczego w instytucjach stojących na straży bezpieczeństwa publicznego naszego kraju pracownicy otrzymują wynagrodzenie niewiele wyższe od najniższej krajowej?

   2. Jakie jest stanowisko ministra zdrowia wobec zarobków pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych?

   3. Czy w najbliższym okresie są przewidywane podwyżki płac dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Teresa Wargocka

   Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r.