VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja w sprawie określenia norm pracy i kryteriów zatrudnienia dla pracowników obsługi i administracji w placówkach oświaty

Interpelacja nr 16044

do ministra edukacji narodowej

w sprawie określenia norm pracy i kryteriów zatrudnienia dla pracowników obsługi i administracji w placówkach oświaty

   Szanowna Pani Minister! Związki Zawodowe Pracowników Oświaty Niebędących Nauczycielami zwracają uwagę na brak jednoznacznych norm prawnych dla pracowników obsługi oraz kryteria zatrudnienia pracowników administracyjnych w placówkach oświaty. Prowadzi to do licznych redukcji etatów niepedagogicznych w placówkach oświaty w wielu samorządach w Polsce.

   Od momentu zmian w ustawie o systemie oświaty, które nałożyły na samorządy lokalne obowiązek prowadzenia placówek, spowodowały one, że zabrakło sprawnego systemu określającego normy pracy i kryteria zatrudniania pracowników administracji i obsługi. Zmieniająca się co roku w wielu placówkach liczba nauczycieli zmusza każdorazowo dyrektorów tych placówek do korygowania etatów administracyjno-obsługowych. Powoduje to zamęt organizacyjny i wzrost ilości zadań do zrealizowania przez mniejszą liczbę pracowników. Wszystkie dotychczasowe próby zmiany tej sytuacji wprowadzane przez organ prowadzący nie spowodowały ujednolicenia tych zasad.

   W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z pytaniem: Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda jednolity akt prawny, który będzie stanowił podstawy i zobowiązania do wdrożonych w życie jego postanowień przez organy samorządu terytorialnego?

   Z poważaniem

   Poseł Stanisław Wziątek

   Połczyn-Zdrój, dnia 11 maja 2010 r.