VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja w sprawie umieszczenia w lasach państwowych koszy na śmieci

Interpelacja nr 4879

do ministra środowiska

w sprawie umieszczenia w lasach państwowych koszy na śmieci

   Szanowny Panie Ministrze! Szereg kampanii reklamowych zachęcających do odwiedzania naszego kraju, w tym terenów zalesionych powoduje, że w obrębie tych miejsc gromadzi się bardzo dużo osób spacerujących czy zwiedzających. Należy się cieszyć z tego faktu, że coraz większa ilości Polaków i nie tylko decyduje się na aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Istnieje jednak przy tym wszystkim bardzo istotny problem polegający na braku pojemników - koszy na śmieci chociażby wzdłuż najczęściej uczęszczanych szlaków turystycznych. Taki stan rzeczy prowadzi do wielu niepożądanych konsekwencji m.in. znacznego zaśmiecenia terenów leśnych i zielonych oraz niebezpieczeństwo spożywania przez zwierzynę leśną odpadków, które siłą rzeczy są wyrzucane gdzie popadnie.

   W tej sytuacji chcę zadać Panu Ministrowi następujące pytanie:

   1. Czy Ministerstwo Środowiska prowadzi monitoring stanu czystości najbardziej obleganych szlaków turystycznych w naszym kraju i jakie kroki są podejmowane, by zmienić przedstawiony stan rzeczy?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Tadeusz Motowidło

   Warszawa, dnia 2 września 2008 r.