VI kadencja

opis sprawy

Zapytanie w sprawie świadczenia usług żywienia zbiorowego w szpitalach

Zapytanie nr 468

do ministra zdrowia

w sprawie świadczenia usług żywienia zbiorowego w szpitalach

   Szanowna Pani Minister! Obsługa żywieniowa szpitali jest bardzo istotnym elementem rynku usług wykonywanych na rzecz placówek służby zdrowia. Ważne są w tym wypadku dbałość o wysoką jakość posiłków i diet, najwyższe standardy higieniczne, zaawansowany program tworzenia jadłospisów, specjalna oferta żywieniowa dla dzieci, nowoczesny program przygotowania i dystrybucji posiłków.

   Każde ze zleceń na świadczenie usług żywienia zbiorowego jest pozyskiwane w drodze przetargów publicznych ogłoszonych przez szpitale. Usługi te są realizowane po wygranych przetargach, najczęściej przez okres 3 lat. W specyfikacji oraz w treści zawieranych umów szpitale, jako zamawiający, zapewniają o zabezpieczonych na ten cel środkach finansowych. Jednak, mimo składanych zapewnień, szpitale nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i zalegają z płatnościami. Wartość przeterminowanych zobowiązań szpitali szacowana jest na setki tys. zł. Tak znaczne zaległości grożą utratą płynności finansowej spółek, a w efekcie nawet ich upadłością.

   W związku z powyższym pragnę zapytać:

   Czy w działaniach zmierzających do reformy służby zdrowia resort zdrowia przewiduje podjęcie problemu zadłużenia szpitali wobec firm, które zgodnie z zawartymi umowami świadczą na rzecz szpitali usługi żywieniowe dla pacjentów?

   Z poważaniem

   Poseł Beata Małecka-Libera

   Dąbrowa Górnicza, dnia 14 stycznia 2008 r.