VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie obowiązku poddawania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 16060

w sprawie obowiązku poddawania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ustawy Prawo o ruchu drogowym

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 17 maja 2009 r., nr SPS-023-16060/10, przekazujące interpelację posła p. Antoniego Błądka w sprawie obowiązku poddawania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), przekazuję następujące informacje.

   Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

   W świetle powyższego każda osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok, bez znaczenia z jakiego powodu doszło do zatrzymania dokumentu, wymaga kontrolnego sprawdzenia jej kwalifikacji. Oznacza to, że w przypadku opisanym w art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. b powyższej ustawy, jak również w przypadku zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu dokumentu prawa jazdy na okres dłuższy niż 1 rok, wymagane jest kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Jarmuziewicz

   Warszawa, dnia 11 czerwca 2010 r.