VI kadencja

opis sprawy

Zapytanie w sprawie kontraktowania przez NFZ usług medycznych na 2011 r.

Zapytanie nr 7443

do ministra zdrowia

w sprawie kontraktowania przez NFZ usług medycznych na 2011 r.

   Szanowna Pani Minister! W związku z rozpoczęciem za kilka tygodni okresu kontraktowania usług medycznych na 2011 r. uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

   1. Czy planowany jest wzrost kontraktów szpitalnych, co miałoby przełożenie na wzrost wynagrodzeń (jak donoszą media, najprawdopodobniej we wrześniu wejdzie obligatoryjny zapis zapowiedzianych dla białego personelu podwyżek)?

   2. Czy NFZ zrezygnuje ze stawiania wysokich wymagań sprzętowych i kadrowych, które zawyżają koszty jednak nierekompensowane kontraktem?

   3. Czy możliwe jest wprowadzenie ˝bonusów˝ (np. większej wartości punktu) za posiadane certyfikaty np. ISO, co samoistnie mogłoby wpływać na podnoszenie jakości usług medycznych?

   4. Czy możliwe będzie jednoczesne kontraktowanie w tej samej jednostce i w tym samym zakresie hospitalizacji planowej i jednodniowej? Takie rozwiązanie pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie sprzętu, który szpitale musiały zakupić, aby spełnić wymagania, a który przy samej hospitalizacji planowej jest zbyt mało wykorzystywany. (Przykład: szpital ma oddział dermatologii - ma w strukturze oddział dziecięcy, dla dorosłych i jednodniowy - ale jednodniówki nie można kontraktować, no i sprzęt stoi.)

   5. Czy przewidywane są nowe przedmioty kontraktacji, np. in vitro lub nowe programy terapeutyczne?

   6. Czy planowane jest korzystniejsze kontraktowanie opieki długoterminowej? Czy nie powinny być zróżnicowane stawki dla ZOL prowadzonych przez szpital, które są droższe (pełniejsza opieka specjalistyczna, lekarska) i te, których lekarz jest pracownikiem dochodzącym?

   7. Czy i jakie zmiany przewidywane są w kontraktowaniu izb przyjęć, oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii?

   Z poważaniem

   Poseł Elżbieta Zakrzewska

   Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r.