VI kadencja

Interpelacja w sprawie budowy instalacji do recyklingu opon oraz innych odpadów gumowych metodą pirolizy w miejscowości Szkarada
Interpelacja nr 24315
w sprawie
budowy instalacji do recyklingu opon oraz innych odpadów gumowych metodą pirolizy w miejscowości Szkarada

Zgłaszający Marek Opioła
Adresat
Data wpływu09-09-2011
Data ogłoszenia16-09-2011 - posiedzenie nr 100
Odpowiedź
Odpowiadający
Data wpływu13-10-2011