V kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian personalnych w Radzie Nadzorczej i Zarządzie BUMAR sp. z o.o.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 6899

w sprawie zmian personalnych w Radzie Nadzorczej i Zarządzie BUMAR sp. z o.o.

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Janusza Zemke z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian dokonanych w składzie organów Spółki Bumar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuję:

   W dniu 19 stycznia 2007 r. Rada Nadzorcza Spółki, jako niezależny organ nadzoru, podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu: pana Andrzeja Rocha Zaborowskiego, pana Andrzeja Spisa oraz pana Zbigniewa Kazimierza Nita.

   W dniu 23 lutego 2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bumar Sp. z o.o., którego przedmiotem obrad były zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z zapisami § 21 pkt 4 Umowy Spółki oraz art. 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych ze składu Zarządu, decyzją wspólników, odwołany został Prezes - pan Roman Baczyński. Ponadto, w celu wzmocnienia nadzoru nad Spółką, liczebność Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. została zwiększona z pięciu do siedmiu członków.

   Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki Bumar Sp. z o.o. jest następujący:

   1. Tomasz Szatkowski - z wykształcenia prawnik, zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Doradcy Ministra,

   2. Krzysztof Krełowski - radca prawny, zatrudniony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisku p.o. Dyrektora Biura Prawnego,

   3. Anna Glinka - z wykształcenia prawnik, zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku specjalisty,

   4. Agnieszka Słomka-Gołębiowska - doktor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Projektów Specjalnych w Agencji Rozwoju Przemysłu,

   5. Tomasz Dembski - doktor nauk ekonomicznych, zatrudniony w Biurze Instytucji Demokratycznych OBWE na stanowisku Kierownika,

   6. Bogdan Borkowski - adwokat, prowadzi indywidualną Kancelarię Prawną,

   7. Dariusz Lasocki - z wykształcenia prawnik, zatrudniony w Bonnier Business Polska Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty.

   Na zakończenie pragnę zapewnić, iż w mojej ocenie nowo powołani członkowie organów Spółki posiadają wysokie, odpowiednie do pozycji Spółki, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a celem ich powołania była stabilizacja pozycji rynkowej Spółki oraz wzmocnienie nadzoru nad działalnością Bumar Sp. z o.o.

   Podsekretarz stanu

   Ireneusz Dąbrowski

   Warszawa, dnia 21 marca 2007 r.