V kadencja

Interpelacja w sprawie zmniejszenia dochodów powiatów z tytułu opłat za wydanie karty pojazdu

Interpelacja nr 154

do ministra transportu i budownictwa

w sprawie zmniejszenia dochodów powiatów z tytułu opłat za wydanie karty pojazdu

   Szanowny Panie Ministrze! Jak wynika z dostarczonego mi stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Transportu i Budownictwa zamierza obniżyć wysokość opłat za wydanie karty pojazdu z kwoty 500 zł do 75 zł. Przy docenieniu wysiłków Ministerstwa zmierzających do obniżenia opłat, które obciążają osoby rejestrujące pojazdy, rodzą się jednocześnie wątpliwości dotyczące wpływu proponowanych zmian na budżety powiatów.

   Do tej pory wpływy z opłat za wydanie karty pojazdu rekompensowały konieczność dokonania doposażenia i zmian organizacyjnych wydziałów komunikacji w związku z nowymi zadaniami w zakresie rejestracji pojazdów. W aktualnie przyjmowanych projektach budżetu wpływy z tytułu opłat za wydanie karty pojazdu zostały oszacowane przy uwzględnieniu stawki 500 zł. Zmiana tej kwoty spowoduje utratę poważnej części dochodów powiatów i niekorzystnie odbije się na finansowaniu wszystkich zadań realizowanych przez powiaty.

   W związku z tym, jeszcze raz podkreślając pozytywny efekt tej zmiany dla rejestrujących pojazdy, zmuszony jestem zadać następujące pytania:

   1. W jaki sposób Minister Transportu i Budownictwa zrekompensuje powiatom utratę dochodów, związaną z obniżką opłat za wydanie karty pojazdu?

   2. Czy zdaniem Pana Ministra, w świetle art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, możliwe jest zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przy pozostawieniu im tego samego zakresu zadań?

   Z poważaniem

   Poseł Dariusz Lipiński

   Poznań, dnia 2 grudnia 2005 r.