V kadencja

Odpowiedź na zapytanie w sprawie kontenerów mieszkalnych składowanych od kilku lat na lotnisku w Mielcu

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 299

w sprawie kontenerów mieszkalnych składowanych od kilku lat na lotnisku w Mielcu

   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 17 stycznia 2006 r. o sygn. SPS-024-299/06, przekazującego zapytanie posła na Sejm RP Pana Zygmunta Wrzodaka w sprawie kontenerów mieszkalnych składowanych na lotnisku w Mielcu, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

   Z informacji uzyskanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu wynika, iż kontenery, o których mowa w wystąpieniu pana posła (będące modułami hotelowymi o wysokim standardzie), stanowią prywatną własność firmy J.W. Industries z Ząbek k. Warszawy. Kontenery są składowane na terenie lotniska na podstawie umowy dzierżawy zawartej przez spółkę J.W. Industries z właścicielem lotniska w Mielcu - spółką PZL Mielec Cargo sp. z o.o. Należy podkreślić, że ww. kontenery nie zostały zakupione za pieniądze rządowe lub samorządowe i nie były przeznaczone dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku klęski powodzi.

   Po powodziach z 1997 i 1998 r. ze środków Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zostały zakupione kontenery mieszkalne dla niektórych gmin, np. gmina Borowa otrzymała 64 kontenery (32 są nadal zamieszkane), a gmina Czermin 14 kontenerów (13 nadal zamieszkanych). Nie zachodzi zatem sytuacja marnotrawienia przez władze samorządowe czy wojewódzkie mienia przeznaczonego dla powodzian. Według wiedzy, jaką dysponuje MSWiA, organizacja pomocy dla mieszkańców Podkarpacia dotkniętych skutkami powodzi przeprowadzona została z należytą dbałością o optymalne wykorzystanie środków publicznych.

   Podsekretarz stanu

   Paweł Soloch

   Warszawa, dnia 9 lutego 2006 r.