IV kadencja

Interpelacja w sprawie podstaw prawnych rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej z wykorzystaniem tzw. podzielników ciepła oraz certyfikowania urządzeń

Interpelacja nr 9752

do ministra gospodarki i pracy

w sprawie podstaw prawnych rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej z wykorzystaniem tzw. podzielników ciepła oraz certyfikowania urządzeń

   W związku z licznie napływającymi do mojego biura poselskiego interwencjami spółdzielców zwracam się do Pana Ministra o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Spółdzielcy przez długi czas mieli ogromne trudności z ustaleniem, według jakich kryteriów naliczane są kwoty z tytułu zużytego przez nich ciepła w zajmowanych lokalach mieszkalnych.

   Trudno było ustalić, według jakich kryteriów dokonywano wyboru zarówno tzw. podzielników ciepła, jak i firm rozliczających. Spółdzielcy, otrzymując często rachunki z dużą dopłatą za okres rozliczeniowy, decydowali się na skierowanie spraw do prokuratury, podejrzewając oszustwo ze strony władz spółdzielni mieszkaniowych.

   Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż w większości, szczególnie w budynkach wybudowanych przed 30 lub 20 laty, nie stosuje się ze względów technicznych ciepłomierzy, a jedynie tzw. podzielniki.

   Z uwagi na przedstawione wyżej fakty zwracam się o udzielenie szczegółowej informacji, jaka jest prawna procedura wprowadzenia do obrotu urządzeń wskaźnikowych, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, które stosuje się według moich informacji w ogromnej większości przypadków.

   W związku z pozostawieniem do wyboru metody naliczania kosztów zużycia ciepła, tj. według wskazań ciepłomierzy bądź podzielników lub według powierzchni bądź kubatury lokali, zapytuję czy możliwa jest zmiana sposobu naliczania zużycia podczas okresu grzewczego?

   W związku z użyciem w treści ust. 12 art. 45a ustawy sformułowania, cytuję: ˝regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury(...)˝ zwracam się o informację, w jakim trybie osoba zajmująca lokal może dochodzić swojego uprawnienia do zmiany sposobu rozliczania w sytuacji, gdy w regulaminie nie przewidziano takiej możliwości.

   Ponadto proszę o udzielenie informacji, jaka była przed uchwaleniem noweli, podstawa prawna - tzn. ustawa lub rozporządzenie - dla certyfikowania i wykorzystania tzw. podzielników ciepła.

   Poseł Jerzy Polaczek

   Piekary Śląskie, dnia 18 marca 2005 r.