6 kadencja, 79 posiedzenie, 1 dzień - Poseł Gabriela Masłowska

6 kadencja, 79 posiedzenie, 1 dzień (01-12-2010)

1 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3576 i 3645).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Dwumiliardowa nadwyżka wypracowana przez Lasy Państwowe, która stała się pokusą dla ministra finansów, zdarza się rzadko. Leśnicy twierdzą, że może tylko raz. Na ogół są to nieporównywalnie mniejsze środki, które są wypracowane przez Lasy Państwowe i umożliwiają przeciwdziałanie degradacji stanu zdrowotnego, o czym tu była mowa, zasobności polskich lasów i umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany nieprzewidywalne w przyrodzie, które negatywnie oddziałują na lasy. To jest żywy organizm.

    Czy w związku z tym zastąpienie zasad obowiązujących w gospodarce rynkowej - gdzie firma, przedsiębiorstwo pokrywa wydatki z własnych przychodów, jest samowystarczalne, nie obciąża podatników - przez ręczne sterowanie jest w ogóle logiczne w warunkach gospodarki rynkowej? (Dzwonek) 0,2% rocznych wydatków budżetu państwa, bo tyle mogą stanowić wolne środki, które chce przejąć minister finansów, nie rozwiązuje żadnych problemów. Czy nie spowoduje to ogólnie destrukcji polskich lasów, dobra narodowego?


Powrót Przebieg posiedzenia