4 kadencja, 35 posiedzenie, 2 dzień - Poseł Jacek Protasiewicz

4 kadencja, 35 posiedzenie, 2 dzień (22.11.2002)


9 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Jacek Protasiewicz:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Cieszę się, że obok pana ministra Piłata jest również, jak myślę, jeden z dyrektorów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, nie dlatego, że sprawa, o którą będę pytał, ma długą historię, niestety, nie jest to broda, bo to nie jest sprawa zabawna i ona jest dłuższa niż działalność tego rządu, aczkolwiek muszę zacząć od komentarza, że i ten rząd ma tu swój roczny kompromitujący wkład.

    Pytanie jest bardzo proste. Kiedy wreszcie, z naciskiem na ˝wreszcie˝, Ministerstwo Infrastruktury wyda odpowiednie rozporządzenie ustalające przebieg dróg krajowych w miastach na prawach powiatu?

    Pytania dodatkowe są następujące. Czy ministerstwo i pan minister ma świadomość, że ustawa o drogach publicznych obliguje ministerstwo do wydania takiego rozporządzenia? Czy pan ma świadomość, że zapytania do poszczególnych samorządów o wydanie opinii w sprawie ustalania przebiegu zostały skierowane już w lutym 1999 r.? Znam tę sytuację z województwa dolnośląskiego, czyli już prawie 4 lata trwa proces ustalania przebiegu dróg krajowych w gminach. Jakie są konsekwencje tego? Zapytam również, czy ma pan świadomość tego, że np. Najwyższa Izba Kontroli formułuje pod adresem gmin czy miast na prawach powiatu zarzuty co do braku uporządkowania i ewidencji dróg, pod względem statusu, znajdujących się na terenie tych gmin, a tej ewidencji nie można ustalić, zanim ministerstwo nie wyda rozporządzenia o przebiegu przez te gminy najważniejszych dróg, jakimi są drogi krajowe.

    I jeszcze zadałbym ostatnie pytanie: czy pan minister zna wypowiedź kolegi z ministerstwa pana ministra Muszyńskiego, który bodajże w marcu tego roku w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w obecności wojewody dolnośląskiego i wielu przedstawicieli samorządów z terenu województwa składał obietnicę, że czym prędzej takie rozporządzenie zostanie wydane? To już minęło ponad pół roku i to jest ten kompromitujący wkład tego ministerstwa w tę długą historię. Od tego czasu tego rozporządzenia nie ma, a moje interwencje, próby porozumienia się, najpierw z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, a teraz z Departamentem Dróg Publicznych ministerstwa wskazują, że, po pierwsze, albo dokumenty leżą w szufladach, albo giną. To jest fakt. Ja osobiście dowoziłem dokumenty, które zaginęły w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w sprawie opinii zarządu województwa na temat przebiegu drogi krajowej nr 5 przez woj. dolnośląskie, albo, jak się dowiedziałem ostatnio od pana dyrektora Małetki, w związku z tym, że zmienił się sposób wybierania zarządów z wieloosobowych na jednoosobowe, ministerstwo raz jeszcze musi wystąpić o opinię. To jest moje pytanie. Dziękuję.


Powrót Przebieg posiedzenia